อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจของท่านหลุดลอยไปสร้าง
เสริมรายได้ด้วยธุรกิจตู้เย็นชุมชน  CP Freshmart
  ไม่ว่าท่านจะมีทำเลสำหรับธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน มินิมาร์ท คอนโด หอพักร้านเกมส์ เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ 
แก่ธุรกิจของท่านด้วยการเป็นตัวแทนเผยแพร่สินค้าเมนู
หลากหลาย CP คุณภาพ สด สะอาดปลอดภัย
   ด้วยเงินลงทุนเพียง 5000 บาท จะได้รับการสนับสนุนด้วยตู้แช่ ตู้เย็น และการแนะนำสินค้าที่เหมาะสม และการประชาสัมพันธ์

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE